Oct 20, 2019   7:57 p.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Identification number: 206
University e-mail: maros.martinkovic [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Department of Metals and Plastics Forming (UVTE MTF)
 
External colleague - Institute of Materials (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Research of influence of injection moulding process parameters on properties of short fibre reinforced thermoplastic parts
Written by (author): Ing. Lukáš Likavčan, PhD.
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Maroš Martinkovič, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Opponent 2:doc. Ing. Ján Grom, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami
Summary:Predmetom tejto práce je skúmanie vplyvu parametrov technologického procesu vstrekovania na vlastnosti výstrekov z termoplastov spevnených krátkymi vláknami. Samotný proces vstrekovania ovplyvňujú rôzne parametre, ako napríklad geometria vtokovej sústavy, čas, teplota, vstrekovací tlak, dotlak a iné. Vzájomnou zmenou parametrov v kombinácii s jednou z daných typov geometrií vtokových sústav možno dosiahnuť množstvo vzájomne sa líšiacich orientácií vlákien, ktoré tak vedú k iným mechanickým vlastnostiam. Numerické analýzy ponúkajú výsledky tiež, ale tie pracujú na zjednodušenom princípe. Preto ponúkajú iba približné výsledky. Experimentálne zisťovanie orientácie a potom aj mechanické vlastnosti pri výstrekoch plnených krátkymi vláknami bude zrejme práve naopak časovo náročnejšou, ale zato presnejšou metódou. Pomocou porovnania obidvoch spôsobov je možné skúmať orientáciu vlákien a zistiť tak vplyv niektorých parametrov, ktorá sa môže prejaviť aj zmenou vlastností ako sú napríklad tie mechanické.
Key words:Orientácia vlákien, Mechanické vlastnosti, Technológia vstrekovania, Numerická simulácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited