Aug 26, 2019   11:28 a.m. Samuel
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Identification number: 2082
University e-mail: oldrich.ondracek [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)

Contacts     Lesson     Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:New Methods of Impedance Analysis of Active Points on Human Skin
Written by (author): Ing. Andreas Weisze, PhD.
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Oldřich Ondráček, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Milan Štork, CSc.
Opponent 2:Ing. Ivan Gašparík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:New Methods of Impedance Analysis of Active Points on Human Skin
Summary:Abstrakt Tradičná čínska medicína je doplnkom konvenčnej medicíny v tom, že k nej pridáva prvky jedinečného holistického systému telesnej energie. Tieto doplnkové liečebné metódy pomáhajú skúseným odborníkom dosiahnuť utlmenie chronických bolestí alebo akútne bolestivých stavov. Základnou technikou stimulácie špecifických bodov, ktoré ležia na meridiánoch energie, ktoré prechádzajú ľudským telom, je ihlovanie. Spoľahlivosť detekcie a precíznosť sú povinným požiadavkom a významným faktorom terapeutických postupov založených na akupunktúre. Spoľahlivé rozpoznanie zodpovedajúcich bodov na pokožke je podmienené vysokým stupňom vedomostí a súčasne žaduje aj veľké skúsenosti. Pre návrh dizajnu senzorov, ktoré majú viac ako jeden testovací hrot, je biokompatibilita rovnako dôležitá ako precíznosť a spoľahlivosť lokálneho rozpoznávania. Princíp, ktorý používa pneumatický pohon, poskytuje nielen vynikajúci stupeň tolerancie vzhľadom k pokožke, ale umožňuje aj dosahovať vynikajúce výsledky pri rozpoznávaní diagnostických bodov každého druhu. Opakovateľnosť a nejestvujúce spätné väzby spolu s prispôsobivosťou na rôzne formy pokožky definujú požiadavky na novú skupinu detekčných prístrojov, ktoré musia dosiahnuť vyššiu kvalitu než zavedené riešenia prístrojov vybavených pružinovou hlavou.
Key words:aktívne body, ľudská pokožka, spoľahlivosť detekcie, dynamika zobrazovania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited