19. 1. 2020  6:08 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Identifikačné číslo: 2173
Univerzitný e-mail: ludovit.huttner [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Štartér a jeho úloha v automobile.
Autor: Ing. Peter Paulin
Pracovisko: Katedra elektrických strojov a prístrojov (FEI)
Vedúci práce: doc. Ing. Ľudovít Hüttner, PhD.
Oponent:Ing. Ladislav Borba, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Štartér a jeho úloha v automobile.
Abstrakt:Náplňou tejto bakalárskej práce bolo priblížiť problematiku jednosmerných strojov, konkrétne štartérov, používaných v súčasných automobiloch. V úvode sme uviedli históriu ich vzniku ,účel, základné pojmy pre objasnenie jednotlivých základných parametrov používaných v štartéroch a požiadavky pre štartovacie systémy. V ďalšej časti sme opisovali princíp činnosti jednosmerných strojov a jednotlivé typy, ktoré sa v súčasnosti používajú. Práca sa hlbšie zaoberá samotnými štartérmi v automobiloch, ich konštrukciou, základnými časťami ako aj zariadeniami, ktoré zabraňujú v prenose točivého momentu z motora na štartér a jednotlivými druhmi štartérov. Keďže hlavnou témou bol štartér a jeho úloha v automobile, spomenuli sme aj prídavné relé pre štartovacie systémy, ktoré ovplyvňujú funkciu štartéra podľa ich typu zapojenia. Ďalej sme sa zaoberali modernými technológiami v štartovacích systémoch. V experimentálnej časti sme sa snažili vytvoriť simuláciu jednosmerného motora pomocou programu Matlab a porovnať ho s charakteristikami získanými pri meraní laboratórnej práce na danom jednosmernom motore.
Kľúčové slová:Štartér, jednosmerny motor, automobily

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná práca

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene