21. 10. 2020  15:28 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
 
Výzkumná pracovnice s VŠ vzděláním - Dekanát (SjF)

     
Absolvent
     
Závěrečná práce
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Bakalářská práce
Název práce:
Vývoj nástrojov v trieskovom obrábaní
Autor:
Ing. Tomáš Andel
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:
Development tools in cutting machining
Abstrakt:This thesis deals with the description of the definitions of basic terms related to chip machining and, in general, tools in chip machining. It contains also basic terms from machining to a cutting tool, its parts, through geometry, planes and important angles of the tip of the machine tool. It includes the division of tools from different perspectives. This thesis contains also a list of standards for machine tools, their parts, and clamping tools, as well as an overview of certain patents for machine tools. The second section of the thesis deals with the tools to produce holes and concise definitions of their technologies. It contains the basic division of drilling tools and characteristics of the terms of these tools. The second section includes innovations, novelties and new trends in the field of designing clamping, cutting and other parts. Finally, the thesis refers to the development of study materials, and the annex contains standards marked with 22 for all types of tools.
Klíčová slova:
Tool, drill, shell drill, reamer, machining, workpiece

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně