21. 9. 2019  1:07 Matúš
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikační číslo: 21788
Univerzitní e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)
 
2329V05  výrobné stroje a zariadenia D-VSZ
SjF D-VSZ ext [přerušeno]
Doktorský typ studia, externí presenční forma
studium přerušeno

Kontakty     Absolvent     Závěrečná práce     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zber a spracovanie odpadov z domácností
Autor: Ing. Ján Szkok
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:Ing. Viliam Čačko, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zber a spracovanie odpadov z domácností
Abstrakt:Cieľom práce je priblížiť stav odpadového hospodárstva v obciach a mestách Slovenskej republiky prostredníctvom elektronického dotazníka. Práca sa zameriava taktiež na obyvateľov obcí/miest a hlavne na to, aký majú vzťah k odpadovému hospodárstvu, separovaniu odpadov, informovanosti, ovládaniu pojmov, spojených s odpadovým hospodárstvom. Prvá kapitola práce približuje význam pojmu odpad a taktiež pojmu odpadového hospodárstva, ktoré sme definovali prostredníctvom slovenskej a európskej legislatívy. V tejto kapitole sme klasifikovali odpady podľa druhov odpadov a taktiež sme priblížili zber, triedenie, recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov. Posledná kapitola bola analyzovaná z pohľadu obcí/miest a z pohľadu obyvateľov na zber a triedenie odpadov a informácií týkajúcich sa odpadového hospodárstva. Na naplnenie cieľa sme si stanovili hypotézy zvlášť pre obce/mestá a zvlášť pre obyvateľov. Uvedené hypotézy sme určili a ich pravdivosť sme overovali prostredníctvom dotazníkových otázok, uvedených v elektronickom dotazníku. Získané výsledky sme kvantifikovali pomocou matematických, štatistických a grafických metód.
Klíčová slova:recyklácia, zhodnocovanie odpadov, zneškodňovanie odpadov, odpad, odpadové hospodárstvo, zber odpadov

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně