Nov 21, 2019   9:45 p.m. Elvíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identification number: 21788
University e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumný pracovnice s VŠ vzdelaním - Dean´s Office (FME)

Contacts     Graduate     Final thesis     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Production of the form components
Written by (author): Ing. Radoslav Olach
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Ing. Lucia Ploskuňáková
Opponent:doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výroba tvarových súčiastok
Summary:V bakalárskej práci sa zaoberám možnosťami výroby tvarovej súčiastky rôznymi sústružníckymi nožmi. Moja práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti popisujem problematiku sústruženia, ako aj stroje a nástroje, ktoré s ním súvisia. Zaoberám sa aj rôznymi typmi tvarových nástrojov. V druhej praktickej časti sa zameriavam na výrobu tvarového predmetu, konkrétne šachovej figúrky, pešiaka. Mojím cieľom je porovnať výrobu tohto pomerne zložitého tvarového prvku rôznymi sústružníckymi a jedným tvarovým nástrojom. Chcem poukázať na rozdiely, výhody a nevýhody využitia jednotlivých nožov a porovnanie výroby z časového a ekonomického hľadiska.
Key words:korekcia, sústruženie, tvarový nástroj, kotúčový nôž

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited