7. 12. 2019  0:40 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Lucia Ploskuňáková
Identifikačné číslo: 21788
Univerzitný e-mail: lucia.ploskunakova [at] stuba.sk
 
Výskumná pracovníčka s VŠ vzdelaním - Dekanát (SjF)

Kontakty     Absolvent     Záverečná práca     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Výroba tvarových súčiastok
Autor: Ing. Radoslav Olach
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: Ing. Lucia Ploskuňáková
Oponent:doc. Ing. Miloš Matúš, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výroba tvarových súčiastok
Abstrakt:V bakalárskej práci sa zaoberám možnosťami výroby tvarovej súčiastky rôznymi sústružníckymi nožmi. Moja práca je rozdelená na dve časti, teoretickú a praktickú. V teoretickej časti popisujem problematiku sústruženia, ako aj stroje a nástroje, ktoré s ním súvisia. Zaoberám sa aj rôznymi typmi tvarových nástrojov. V druhej praktickej časti sa zameriavam na výrobu tvarového predmetu, konkrétne šachovej figúrky, pešiaka. Mojím cieľom je porovnať výrobu tohto pomerne zložitého tvarového prvku rôznymi sústružníckymi a jedným tvarovým nástrojom. Chcem poukázať na rozdiely, výhody a nevýhody využitia jednotlivých nožov a porovnanie výroby z časového a ekonomického hľadiska.
Kľúčové slová:korekcia, sústruženie, tvarový nástroj, kotúčový nôž

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene