9. 12. 2019  19:05 Izabela
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikačné číslo: 2226
Univerzitný e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Prodekan - Strojnícka fakulta
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
Autor: Ing. Andrej Ftáček
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
Abstrakt:Prezentovaná diplomová práca sa zaobera ekonomickým využitím a rentability malej veternej elektrárne ako alternatívneho zdroja energie. Pod pojmom malých veterných elektrárni rozumieme elektrárne od 200W až po výkon 50kW. Táto práca je zameraná na veterné elektrárne, ktoré sú v našej zemepisnej šírke najviac používane, s výkonom od 2kW až po 25kW, Hlavnou náplňou práce okrem ekonomického porovnania bola sumarizácia súčastného stavu veternej energetiky na slovensku a porovnania a analýzi rôznych variant riešení. Pre lepšiu orienntáciu je v práci zahrnuté aj porovnanie existujúcich riešení využitia malých veterných elelktrárni. V závere diplomovej práce je dôraz na ekonomické zhodnotenie elektrárni a porovnanie ich najväčších predností a nedostatkov.
Kľúčové slová:veterná elektráreň, ekonomické zhodnotenie, návratnosť, realizacia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene