14. 12. 2019  12:23 Branislava, Bronislava
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identifikační číslo: 2226
Univerzitní e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Proděkan - Strojnícka fakulta
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
Autor: Ing. Andrej Ftáček
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Oponent:doc. Ing. Peter Križan, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Ekonomické zhodnotenie malej veternej elektrárne
Abstrakt:Prezentovaná diplomová práca sa zaobera ekonomickým využitím a rentability malej veternej elektrárne ako alternatívneho zdroja energie. Pod pojmom malých veterných elektrárni rozumieme elektrárne od 200W až po výkon 50kW. Táto práca je zameraná na veterné elektrárne, ktoré sú v našej zemepisnej šírke najviac používane, s výkonom od 2kW až po 25kW, Hlavnou náplňou práce okrem ekonomického porovnania bola sumarizácia súčastného stavu veternej energetiky na slovensku a porovnania a analýzi rôznych variant riešení. Pre lepšiu orienntáciu je v práci zahrnuté aj porovnanie existujúcich riešení využitia malých veterných elelktrárni. V závere diplomovej práce je dôraz na ekonomické zhodnotenie elektrárni a porovnanie ich najväčších predností a nedostatkov.
Klíčová slova:veterná elektráreň, ekonomické zhodnotenie, návratnosť, realizacia

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně