Nov 19, 2019   5:09 p.m. Alžbeta
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Identification number: 2226
University e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Vice-dean - Faculty of Mechanical Engineering
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Economic evaluation of the use of small wind turbines
Written by (author): Ing. Martin Pataláš
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.
Opponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Ekonomické zhodnotenie využitia malých veterných elektrární
Summary:Cieľom diplomovej práce je ekonomická analýza rôznych navrhnutých alternatív výroby elektriny využitím energie vetra, prípadne jej kombináciou s iným zdrojom. V úvodnej časti práce sa nachádza teoretický rámec obnoviteľných zdrojov energie so zameraním sa na veternú energiu. Na základe údajov získaných zo Slovenského hydrometeorologického ústavu sú posúdené veterné podmienky Bratislavy. Popísané sú tu aj základné systémy veterných elektrární, autonómny systém a systémy pripojené na sieť. Praktická časť práce sa začína prehľadom aktuálne dostupných veterných turbín na trhu. Jednotlivé modely sú následne porovnávané navzájom z rôznych hľadísk podľa charakteristických parametrov. V záverečnej časti sú vy-pracované tri alternatívy elektrární pre výrobu elektriny pre domácnosť s priemernou ročnou spotrebou 3250 kWh ročne. Tieto navrhnuté alternatívy sú zhodnotené z hľadiska ekonomickej návratnosti prostriedkov vynaložených na zriadenie elektrárne.
Key words:veterná turbína, fotovoltaické panely, rýchlosť vetra, smer vetra, návratnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited