7. 4. 2020  22:19 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identifikační číslo: 22461
Univerzitní e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
Autor: Ing. Simona Goliašová
Pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Chyba, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
Abstrakt:Diplomová práca je zameraná na preskúmanie častí cudzopasných rastlín a izoláciu obsahových látok z nich. Pre ich rôzne vlastnosti ich možno využiť nielen v parfumérskom priemysle, ale aj v kozmetickom či potravinárskom. Významnou schopnosťou rastlín je možnosť syntetizovať širokú škálu sekundárnych metabolitov. Skúmanými rastlinami boli Imelo biele (Viscum album L.), Brečtan popínavý (Hedera helix L.) a lišajníky (Lichens) rodu Evernia prunastri. Ich obsahové látky sú zaujímavé svojou farmakologickou účinnosťou či vonným charakterom. Použitím izolačných metód sa z častí rastlín (listy, drevnaté časti, plody a stielky lišajníkov) získali extrakty, ktoré sa podrobili analýze pomocou plynového chromatografu v kombinácii s hmotnostným detektorom. Výsledkom bola identifikácia rôznych zlúčenín. V prípade imela je zaujímavé, že sa dá predpokladať kumulácia ftalátov, ktoré dokáže prebudovať na estery. Identifikované prchavé látky z listov a plodov boli v pomere cca 2:1. Z brečtanového extraktu bolo identifikovaných menšie množstvo prítomných látok. Hlavný podiel zastupoval hexahydro farnezyl acetón, ktorý je nositeľom senzorických vlastností. Vo zmesi lišajníkov sa nachádzali typické zložky ako orcinol, látka zodpovedná za vôňu machových extraktov.
Klíčová slova:Imelo biele, izolácia, Brečtan popínavý, orcinol, lišajníky, extrakty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně