28. 3. 2020  16:06 Soňa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Identifikační číslo: 22461
Univerzitní e-mail: lukas.zemlicka [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výuka     Závěrečná práce     
Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Izolácia a charakterizácia vybraných obsahových zložiek cudzopasných rastlín a ich využitie pri parfumácii výrobkov
Autor: Ing. Simona Goliašová
Pracoviště: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedoucí práce: Ing. Lukáš Žemlička, PhD.
Oponent:Ing. Andrej Chyba, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Isolation and characterization selected components of parasitic plants and their use to perfuming products
Abstrakt:Diploma thesis is focused on exploring parts of parasitic plants and isolation the substances of them. Because of properties of plants substances they can be used not only for the perfumery industry, but also for food or cosmetic industry too. An important ability of plants is ability to synthesize a lot of secondary metabolites. Explored plants were the Mistletoe, the Ivy and Lichens of the genus Evernia prunastri. Their content substances are interesting by pharmacological and aromatic properties. We prepared extracts by using isolation methods from parts of plants (leaves, woody parts, berry and lichen thallus). These extracts were identified by gas chromatography in combination with mass detector. The result was identification of various compounds. In the case of the Mistletoe is interesting that we can expect accumulations of phthalates which can be converted to esters by plant. Identified volatile substances from leaves and berry were in ratio about 2:1. From extract of Ivy was identified a less quantity of the substances. Major part represented hexahydro farnesyl acetone, which creates sensory properties. In the mixture of lichens were found typical compounds like orcinol, the substance responsible for the aroma of moss extracts.
Klíčová slova:the Mistletoe, the Ivy, Lichens, extracts, Isolation, orcinol

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně