Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     Lesson
     
Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Non-destructive diagnostics of friction and wear of a tribological node
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Alena Brusilová, PhD.
Opponent:
doc. Ing. Jozef Antala, CSc.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Nedeštruktívna diagnostika trenia a opotrebenia tribologického systému
Summary:
Diplomová práca je zameraná na overenie možností nedeštruktívnej (bez-údržbovej) diagnostiky opotrebenia konkrétneho tribologického uzla v praxi. V prvých kapitolách sú stručne opísané hlavné piliere tribotechniky, trenie, opotrebenie a mazanie, a jednotlivé metódy nedeštruktívnej diagnostiky, pričom dôraz je kladený na opis analýz tribotechnickej diagnostiky, použitých v experimentálnej časti práce. V praktickej časti práce je opísané diagnostikované zariadenie a konkrétne tribologické uzly, klzné ložiská. V experimentálnej časti sú podrobné výsledky jednotlivých analýz, obrázky z výstupov analýz, komentáre a vyhodnotenie výsledkov jednotlivých analýz. Záverečná časť je zameraná na celkové zhrnutie a zhodnotenie výsledkov, návrhy a odporučenia na riešenie problému, zlepšenie procesu údržby strojov, strojných častí a výrobných zariadení.
Key words:tribologická diagnostika, trenie, opotrebenie, klzné ložisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited