Persons at STUHelp


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alena Brusilová, PhD.
Identification number: 2293
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)

     
Lesson
     
Publications     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Valuation of basic features of choosen ceramics materials
Written by (author):
Department:
Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Hodnotenie základných charakteristík vybraných keramických materiálov
Summary:Práca sa zaoberá základnými informáciami o technickej keramike. Technická keramika sa vyznačuje najmä vysokou tvrdosťou, pevnosťou, chemickou odolnosťou, odolnosťou proti opotrebeniu a odolnosťou proti korózii. V práci su základné charakteristiky oxidickej, nitridickej a karbidickej keramiky, pričom je v práci podrobnejšie rozobratý oxid hliníka, oxid zirkónu,nitrid kremíka a karbid bóru. V práci je venovaná pozornosť ich fyzikálnym, mechanickým a tepelným vlastnostiam, a tiež oblasti použitia v praxi. Podľa ich vlastnosti ich možno aplikovať v rôznych priemyselných oblastiach. V druhej časti sú popísané a vysvetlené dve metodiky hodnotenia technickej keramiky a to indentačná metóda s použitím Vickersovho indentora a Weibullova štatistická analýza. Tretia časť je venovaná konštrukcii keramických súčiastok, kde som popísal faktory, ktoré ovplyvňujú ich konštrukciu a spôsoby ako minimalizovať vznik krehkého lomu, ktorý je nebezpečný.
Key words:
mikroštruktúra, tvrdosť, krehkosť, pevnosť


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited