Jul 12, 2020   3:13 a.m. Nina
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Identification number: 2298
 
Vedúci VS - Computer and information centre (FME)

     
     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
structure of the ultrasonic machining of materials by water jet
Written by (author):
Ing. Vladimír Podmajerský
Department:
Thesis supervisor:
Ing. Miroslav Horvát, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štruktúra systému na obrábania materiálov ultrazvukovým vodným lúčom
Summary:
Táto bakalárska práca popisuje základný princíp fungovania nekonvenčnej technológie vysokotlakového vodného lúča a jeho využitie v praxi. Hlavnou myšlienkou a zameraním práce je popísanie princípu použitia pulzného vodného lúča modulovaného ultrazvukom. V úvodnej časti sú popísané základné konštrukčné prvky tvoriace kompletný systém vodného lúča. Jadro práce sa zameriava na prehľad jednotlivých druhov vodných lúčov so zaostrením na ultrazvukom modulované. V záverečnej časti sú spracované najnovšie trendy v oblasti vývoja technológie.
Key words:
vodný lúč, modulácia, ultrazvuk, pulzy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited