5. 4. 2020  5:38 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Nasledujúci zoznam zobrazuje prehľad vedených prác na STU.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Rok odovzdania:
Typ práce:

Por.StavTypZáverečná prácaDokedyPodrobnosti
1.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Adamička
Progresívne technológie tepelného delenia kovových materiálov
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
2.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Rashed Kh.E.Kh. Alazemi
Oblúkové zváranie zliatin hliníka
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
3.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Yousef O.A.A.A. Alazmi
Ultrazvukové zváranie plastov
január 2013Zobrazenie záverečnej práce
4.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Judita Belanová, PhD.
Plazmové spájanie pozinkovaných oceľových plechov s hliníkom
október 2010Zobrazenie záverečnej práce
5.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Juraj Beňák
Odporové zváranie hliníka a jeho zliatin
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
6.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marián Blahút
Priváranie svorníkov na oceľ typu USIBOR
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
7.Záverečná práca je rozpracovanáDizPAutor: Ing. Peter Blažíček
Optimalizácia parametrov trecieho miešacieho zvárania (FSW) pre vybrané typy hliníkových zliatin
jún 2018Zobrazenie záverečnej práce
8.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Pavol Bocko
Defektoskopia zvarových spojov
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
9.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Erik Bogdáň
Technické vybavenie pre predhrev a dohrev zváraných konštrukcií
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
10.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Rut Bojnáková
Vlastnosti vybraných typov MIG spájkovaných spojov zhotovených na pozinkovaných plechoch vyrobených z ocelí typu DP 600
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
11.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Martin Bučka
Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
12.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jaroslav Bugár
Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) benzínových chladičov vyrobených z ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
13.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Buno
Nové metódy presného delenia kovových materiálov plazmovým oblúkom
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
14.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Buno
Posúdenie kvality rezu na výpalkoch vyrobených novými postupmi tepelného delenia plazmovým oblúkom
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
15.Záverečná práca je nekompletnáDizPAutor: Ing. Branislav Czére
Štúdium parametrov laserom asistovaného spájania plastov s kovmi
september 2013Zobrazenie záverečnej práce
16.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Branislav Czére
Trecie zváranie s premiešaním rotujúcim nástrojom
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
17.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Czére
Vlastnosti spojov oceľ - hliník vyrobených oblúkovými metódami zvárania
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
18.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Zoltán Czvedler
Optimalizácia parametrov odporového ohrevu pri REW zváraní kombinovaných spojov oceľ – hliník
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
19.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Duga
Využitie aktivátora PATIG pri plazmovom zváraní
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
20.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Galbo
Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
21.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Vladimír Gazárek
Vplyv parametrov bodového odporového zvaránia na pevnosť kombinovaných spojov oceľ/hliník.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
22.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Pavol Graňák
Moderné trendy v oblasti tepelného delenia laserovým lúčom
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
23.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Roman Gunda
Bodové odporové zváranie hliníkových zliatin
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
24.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Eva Holičová
Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
25.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Chalupa
Vplyv merného tepelného príkonu na štruktúru kombinovaného spoja oceľ - hliník zhotoveného technológiou MIG
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
26.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Michal Jamrich
Stroje a zariadenia pre tepelné delenie kovových materiálov kyslíkom
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
27.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Jaroš
Technológia laserového 3-D navárania práškových materiálov na báze Ni
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
28.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Ján Jaroš
Zváranie hliníka a jeho zliatin pevnolátkovým laserom
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
29.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Peter Jaško, PhD.
Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
30.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. František Kállai
Aplikácia trojzložkového ochranného plynu pri MAG zváraní pozinkovaných oceľových plechov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
31.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Szabolcs Katona
Technológie spájania rôznych kovových materiálov pri výrobe autokarosérie
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
32.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Boris Kebis
Hodnotenie vlastností žiarových nástrekov z práškov na báze Ni
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
33.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Boris Kebis
Súčasný stav a možnosti vysokorýchlostného žiarového striekania (HVOF) práškov
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
34.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kery
Použitie nových typov elektród pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov z ocele typu DP 600
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
35.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Martin Kiš
Moderné technológie spájania tenkých plechov používaných pri výrobe autokarosérie
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
36.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Daniel Kobza
Optimalizácia parametrov laserového zvárania plechov z hliníkovej zliatiny EN AW-6082 pevnolátkovým Nd:YAG laserom
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
37.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Daniel Kobza
Využitie Nd:YAG laserov pri zváraní a spájkovaní autokarosérií
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
38.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juraj Kóňa
Vplyv zloženia zinkových povlakov na odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov
máj 2018Zobrazenie záverečnej práce
39.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juraj Kóňa
Vplyv zloženia zinkových povlakov na odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
40.Záverečná práca je nekompletnáDPAutor: Bc. Juraj Kóňa
Vplyv zloženia Zn povlakov na zvariteľnosť pozinkovaných oceľových plechov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
41.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Korytina
Porovnanie vlastností zvarových spojov polypropylénu vyhotovených horúcim plynom a IR žiarením.
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
42.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Peter Koštialik
Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
43.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Kováč
Technologické aspekty oblúkového spájkovania vysokolegovaných ocelí
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
44.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kováč
Simulácia teplotných cyklov laserového zvárania hliníka pomocou MKP
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
45.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Rastislav Kubíček, PhD.
Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
september 2014Zobrazenie záverečnej práce
46.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Roman Kupča
Stanovenie postupu zvárania a tepelného spracovania kombinovaných zvarových spojov rúrok z martenzitických ocelí typu VM12SHC a P91
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
47.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Kurbel
Overenie možností predĺženia živostnosti elektród určených na bodové odporové zváranie pozinkovaných plechov povlakmi na báze TiB2
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
48.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tibor Madarász
Optimalizácia parametrov ultrazvukového zvárania objímky snímača na nárazník osobného automobilu
jún 2008Zobrazenie záverečnej práce
49.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Michal Magdolen
Využitie technológie spájania REW bimetalickými elementmi pri spájaní kovových s plastovými dielcami autokarosérie
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
50.Záverečná práca je nekompletnáBPAutor: Samuel Malíšek
Plazmové zváranie a spájkovanie tenkých plechov
máj 2019Zobrazenie záverečnej práce
51.Záverečná práca je rozpracovanáDPAutor: Vinod Manikandan
Resistance spot welding of zinc coated steel sheets
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
52.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Marianna Matysová, PhD.
Optimalizácia parametrov laserového spájkovania pozinkovaných plechov automobilovej karosérie
október 2011Zobrazenie záverečnej práce
53.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Dominika Michalcová
Spájanie ocele 304L s PMMA použitím laserového lúča.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
54.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Jakub Mikušík
Nekonvenčné technológie spájania tenkých plechov vyrobených zo železných a neželezných kovov
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
55.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jakub Mikušík
Využitie plazmového oblúka pri spájaní pozinkovaných plechov s hliníkom
jún 2009Zobrazenie záverečnej práce
56.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Mário Mlčoch
Využitie plazmového oblúka pri zváraní a spájkovaní nelegovaných ocelí
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
57.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Samuel Moravčík
MIG spájkovanie pozinkovaných oceľových plechov impulzným režimom
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
58.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Marián Nemček
Nedeštruktívne skúšanie bodových odporových zvarov autokarosérií
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
59.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Novák
Výskum nových typov povlakovaných elektród určených pre odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
60.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Mgr. Attila Pálfy
Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) stavebnej konštrukcie vyrobenej z ocele S235
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
61.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Miroslav Paľo, PhD.
Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
september 2015Zobrazenie záverečnej práce
62.Záverečná práca je rozpracovanáBPAutor: Adrián Pokus
Progresívne technológie spájania tenkých plechov využívajúce odporový ohrev
máj 2020Zobrazenie záverečnej práce
63.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Ján Povalač
Riešenie vybraného problému výskytu chýb lepených spojov na karosárskych dielcoch
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
64.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Janka Straková
Využitie plazmového oblúka pri zváraní pozinkovaných plechov vyrobených z ocelí typu DP 600
jún 2007Zobrazenie záverečnej práce
65.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Svitek
Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
66.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Milan Štefanec
Hodnotenie kvality MIG a laserom spájkovaných spojov na pozinkovaných oceľových plechoch
jún 2011Zobrazenie záverečnej práce
67.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Bc. Andrej Štefánik
Chyby zvarov a ich vplyv na vlastnosti zváraných konštrukcií.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
68.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Dominik Toman
Oblúkové zváranie s použitím aktívnych tavív
jún 2010Zobrazenie záverečnej práce
69.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Branislav Trojan
Návrh laboratórneho zariadenia na termické spájanie plastov s kovmi
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
70.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Marek Tvrdoň
Trecie zváranie s premiešaním (FSW) hliníka a jeho zliatin.
jún 2015Zobrazenie záverečnej práce
71.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Marek Tvrdoň
Vývoj technológie zvárania pre unikátne creepové ocele vyvíjané v ŽP, a.s.
máj 2017Zobrazenie záverečnej práce
72.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Branislav Tybitancl, PhD.
Výskum samotroskotvorného práškového materiálu na báze niklu s legúrou P a Mo
apríl 2013Zobrazenie záverečnej práce
73.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Andrej Vajsábel
Odporové bodové zváranie pozinkovaných oceľových plechov elektródami s Ni + TiB2 povlakom
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
74.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Martin Válek
Hodnotenie charakteru prenosu kovu pri MIG spájkovaní použitím vysokorýchlostnej kamery.
jún 2013Zobrazenie záverečnej práce
75.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Jozef Világi
Štúdium parametrov laserom asistovaného spájania plastov s kovmi
jún 2012Zobrazenie záverečnej práce
76.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDizPAutor: Ing. Tomáš Világoš, PhD.
Renovácia ťahadlového háku železničných vozidiel oblúkovým naváraním.
jún 2019Zobrazenie záverečnej práce
77.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Juraj Záhorský
Sekundárna ochrana zvaru pri zváraní ocelí typu T24, P91 a P92
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce
78.Záverečná práca bola úspešne obhájenáDPAutor: Ing. Tomáš Zámečník
Hodnotenie vplyvu zloženia ochranného plynu na proces MIG spájkovania pozinkovaných plechov s využitím monitorovania elektrických veličín procesu osciloskopom
jún 2016Zobrazenie záverečnej práce
79.Záverečná práca bola úspešne obhájenáBPAutor: Ing. Tomáš Zámečník
Súčasné trendy v konštrukcii oblúkových zváracích zdrojov
jún 2014Zobrazenie záverečnej práce

Legenda (otvorí/zatvorí sa po kliknutí)
BPBakalárska práca
DPDiplomová práca
DizPDizertačná práca
HabPHabilitačná práca
RigPRigorózna práca
TzDizPTézy dizertačnej práce
ZpMBAZáverečná MBA práca
ZPZáverečná práca
ZPicvZáverečná práca - Inštitút celoživotného vzdelávania
ZPzšZáverečná práca - zahraniční študenti
Záverečná práca je nekompletnáZáverečná práca je nekompletná
Záverečná práca nebola úspešne obhájenáZáverečná práca nebola úspešne obhájená
Záverečná práca bola úspešne obhájenáZáverečná práca bola úspešne obhájená
Záverečná práca je odovzdanáZáverečná práca je odovzdaná
Záverečná práca je rozpracovanáZáverečná práca je rozpracovaná