Apr 5, 2020   6:41 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Secondary protection of the weld joint during welding of steels T24, P91, P92.
Written by (author): Ing. Juraj Záhorský
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Zuzana Gábrišová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sekundárna ochrana zvaru pri zváraní ocelí typu T24, P91 a P92
Summary:Práca sa zaoberá sekundárnou ochranou koreňa zvaru potrubných systémov parných energetických zariadení vyrobených z ocelí typu T24, P91 a P92 a vplyvom zvyškového kyslíka v inertnej atmosfére na vlastnosti zvarových spojov. V experimentálnej časti bola prevedená simulácia fúkania inertného plynu do potrubia pri rôznych prietokoch na základe ktorej bola navrhnutá vhodná realizácia sekundárnej ochrany koreňa zvaru v montážnych podmienkach. Zhodnotenie vplyvu sekundárnej ochrany na kvalitu zvaru bolo vykonané na troch skúšobných zvaroch zhotovených pri rozdielnych podmienkach plnenia sekundárnej ochrany.
Key words:zvarový spoj, koreň zvaru, inertný plyn, sekundárna ocrana

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited