Feb 28, 2020   3:31 p.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The impact of the basic sheet steel material´s surface on the properties of weld made by stud welding
Written by (author): Ing. Peter Koštialik
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv povrchu základného materiálu z oceľového plechu na vlastnosti spojov zhotovených technológiou prívárania svorníkov
Summary:Diplomová práca sa zaoberá metódou privárania svorníkov na karosárske oceľové plechy s rôznou povrchovou úpravou. Cieľom práce bolo porovnať vlastnosti zvarových spojov privarených svorníkov na oceľový plech, skorodovaný oceľový plech a pozinkovaný oceľový plech. V teoretickej časti sa pojednáva vplyv korózie a zinkového povlaku na vlastnosti zvárania a je popísaný princíp privárania svorníkov. V experimentálnej časti je popísaný výber materiálov, proces privárania svorníkov. Priváranie svorníkov bolo realizované systémom Emhart Tucker, ktorý sa používa v koncerne Volkswagen Slovakia, a.s. Vyhodnotenie zvarových spojov sa realizovalo pomocou metalografickej analýzy, skúšky "klik klak", pevnostnej skúšky momentovým kľúčom a vizuálnej skúšky.
Key words:korózia, karosársky plech, pozinkovaný oceľový plech, svorník, oblúkové priváranie svorníkov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited