Feb 17, 2020   0:01 a.m. Miloslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Resistance spot welding of galvanized steel sheet by coated welding electrodes.
Written by (author): Ing. Peter Jaško, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent 1:doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Opponent 2:Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami
Summary:Nielen v automobilovom priemysle, ale aj v iných odvetviach strojárskeho priemyslu je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších technológií spájania oceľových pozinkovaných plechov technológia odporového bodového zvárania. Aktuálnym trendom aj v tejto oblasti je optimalizácia výrobných procesov za účelom zníženia výrobných a prevádzkových nákladov. Pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov je jedným zo zásadných problémov otázka možností predĺženia životnosti zváracích elektród. Cieľom dizertačnej práce bude analýza možností využitia vybraných typov povlakov a ich vhodnej kombinácii nanesených technológiou elektro-iskrového nanášania s cieľom predĺžiť životnosť štandardne používaných CuCrZr elektród triedy II.. Výsledky získané aplikáciou povlakovaných elektród budú v práci porovnávané s výsledkami dosiahnutými pri odporovom zváraní doteraz používanými elektródami.
Key words:Odporové bodové zváranie, zvariteľnosť, pozinkovaný plech, elektro-iskrové nanášanie, životnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited