28. 3. 2020  19:43 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami
Autor: Ing. Peter Jaško, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Oponent 2:Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bodové odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov povlakovanými elektródami
Abstrakt:Nielen v automobilovom priemysle, ale aj v iných odvetviach strojárskeho priemyslu je v súčasnosti jednou z najrozšírenejších technológií spájania oceľových pozinkovaných plechov technológia odporového bodového zvárania. Aktuálnym trendom aj v tejto oblasti je optimalizácia výrobných procesov za účelom zníženia výrobných a prevádzkových nákladov. Pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov je jedným zo zásadných problémov otázka možností predĺženia životnosti zváracích elektród. Cieľom dizertačnej práce bude analýza možností využitia vybraných typov povlakov a ich vhodnej kombinácii nanesených technológiou elektro-iskrového nanášania s cieľom predĺžiť životnosť štandardne používaných CuCrZr elektród triedy II.. Výsledky získané aplikáciou povlakovaných elektród budú v práci porovnávané s výsledkami dosiahnutými pri odporovom zváraní doteraz používanými elektródami.
Kľúčové slová:Odporové bodové zváranie, zvariteľnosť, pozinkovaný plech, elektro-iskrové nanášanie, životnosť

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene