Feb 16, 2020   10:19 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design and approval of welding procedures (WPS) gas coolers made of steel grade. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
Written by (author): Ing. Jaroslav Bugár
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) benzínových chladičov vyrobených z ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
Summary:Práca sa zaoberá stanovením a následným overením stanoveného predbežného postupu zvárania (pWPS) tupého zvarového spoja plechov, z duplexnej ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), v zmysle požiadaviek normy EN ISO 15614-1. Na základe údajov a parametrov zvárania uvedených vo pWPS bol zvarený normou požadovaný počet skúšobných vzoriek ručnou metódou zvárania TIG + MAG. Skúšobné vzorky boli podrobené nedeštruktívnym a deštruktívnym skúškam za účelom overenia správnosti stanovených parametrov zvárania. Výsledky skúšok a údaje z navrhovaného pWPS boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania (WPQR). Cieľom práce bolo nielen navrhnúť technologický postup zvárania tupého zvaru plechov z duplexných ocelí, ale zároveň aj overiť jeho správnosť prostredníctvom deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok.
Key words:nehrdzavejúce ocele, TIG + MAG zváranie, plášť benzínového chladiča, stanovený postup zvárania

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited