6. 4. 2020  5:44 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) benzínových chladičov vyrobených z ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
Autor: Ing. Jaroslav Bugár
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a schvaľovanie postupu zvárania (WPS) benzínových chladičov vyrobených z ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3)
Abstrakt:Práca sa zaoberá stanovením a následným overením stanoveného predbežného postupu zvárania (pWPS) tupého zvarového spoja plechov, z duplexnej ocele tr. 1.4462 (X2CrNiMoN 22-5-3), v zmysle požiadaviek normy EN ISO 15614-1. Na základe údajov a parametrov zvárania uvedených vo pWPS bol zvarený normou požadovaný počet skúšobných vzoriek ručnou metódou zvárania TIG + MAG. Skúšobné vzorky boli podrobené nedeštruktívnym a deštruktívnym skúškam za účelom overenia správnosti stanovených parametrov zvárania. Výsledky skúšok a údaje z navrhovaného pWPS boli zhrnuté do protokolu o schválení postupu zvárania (WPQR). Cieľom práce bolo nielen navrhnúť technologický postup zvárania tupého zvaru plechov z duplexných ocelí, ale zároveň aj overiť jeho správnosť prostredníctvom deštruktívnych a nedeštruktívnych skúšok.
Kľúčové slová:nehrdzavejúce ocele, TIG + MAG zváranie, plášť benzínového chladiča, stanovený postup zvárania

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene