Feb 16, 2020   11:24 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Research of new types of coated tips for spot resistance welding of galvanized steel sheets
Written by (author): Ing. Tomáš Novák
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum nových typov povlakovaných elektród určených pre odporové zváranie pozinkovaných oceľových plechov
Summary: bodové odporové zváranie patrí medzi najpoužívanejšie spôsoby spájania oceľových plechov. V automobilovom priemysle sa používa najmä na spájanie pozinkovaných častí karosérie. Súčasným trendom je optimalizácia výrobných procesov za účelom zníženia prevádzkových a výrobných nákladov. Pri bodovom odporovom zváraní pozinkovaných plechov vzniká problém s nízkou životnosťou elektród. Cieľom diplomovej práce bude otestovanie nových typov elektród v procese zvárania pozinkovaných oceľových plechov. Výsledky získané z testovania elektród v procese zvárania budú porovnané s bežne používaným typom elektród.
Key words:elektróda, odporové zvárnie, životnosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited