Feb 28, 2020   0:31 a.m. Zlatica
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Uses of Nd:YAG laser for car body welding and brazing
Written by (author): Ing. Daniel Kobza
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Využitie Nd:YAG laserov pri zváraní a spájkovaní autokarosérií
Summary:Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť obraz využitia technológie laserového zvárania a spájkovania autokarosérií. Úvod práce je venovaný fyzikálnemu princípu laseru a taktiež sú uvedené vlastnosti laserového lúča a princíp jeho vzniku. Jadro práce je venované druhom laserových zdrojov na zváranie aj spájkovanie. Práca opisuje spájanie pozinkovaných plechov zváraním a spájkovaním pomocou pevnolátkového Nd:YAG laseru. Približuje výhody a nevýhody týchto spôsobov spájania. Záverečná časť sa zaoberá chybami zvarov a spájkovaných spojov ich detekciou a odstraňovaním.
Key words:laserové zváranie, laserové spájkovanie, pozinkované oceľové plechy, Nd:YAG laser


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited