Apr 5, 2020   6:40 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Technologies used for treatment of electrodes on robotic workplaces of car body resistance welding
Written by (author): Ing. Michal Galbo
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:prof. Ing. Pavol Švec, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Technológie opracovania elektród na robotizovaných pracoviskách odporového zvárania autokarosérií
Summary:Najpoužívanejším spôsobom zvárania v dnešnej dobe, pri zváraní automobilových karosérii, je bodové odporové zváranie. Je to zváranie preplátovaných plechov, pri ktorom sa využíva teplo vznikajúce prechodom elektrického prúdu cez zváraný materiál. Pracovným nástrojom bodových odporových zváračiek sú zváracie elektródy. Tieto elektródy sa častým zváraním opotrebúvajú. Pri zváraní automobilových karosérii existujú tri rôzne formy opotrebenia elektród. Formy opotrebenia sú: mechanické opotrebenie, zmena chemického zloženia pracovnej plochy elektród a znečistenie pracovnej plochy. V automobilovom priemysle sa používajú elektródy s vymeniteľnými špičkami. V prípade opotrebenia nie je nutné vymeniť celú elektródu ale stačí vymeniť jej špičku. Na zvýšenie životnosti špičiek elektród sa používajú rôzne metódy. Tieto metódy sú úprava zváracích parametrov, frézovanie a formovanie.
Key words:zváracie špičky, životnosť zváracích špičiek, frézovanie, bodové odporové zváranie, formovanie

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited