Apr 6, 2020   3:25 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The welding of aluminium and its alloys by laser beam
Written by (author): Ing. Martin Bučka
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
Summary:Cieľom bakalárskej práce je poukázať na vlastnosti hliníka a jeho zliatin používaných v technickej praxi a upriamiť pozornosť na aplikáciu a základné princípy modernej technológie laserového zvárania. Prvé dve časti sa venujú vlastnostiam materiálu hliníka a jeho zliatin, ako aj jeho zaradeniu do jednotlivých skupín a vznikajúcim sprievodným javom pri zváraní tohto kovu. Obsahový rámec tretej a štvrtej časti smeruje k poznatkom o laserovom žiarení a najpoužívanejších typoch laserov v priemyselnej praxi. Zároveň zahrňuje vplyv parametrov nastavovaných pri jednotlivých typoch zvárania. Špecifiká laserového zvárania hliníkových materiálov a praktické použitie technológie pri nerozoberateľnom spájaní vybraných dielcov karosérie motorových vozidiel sú zahrnuté v posledných dvoch kapitolách.
Key words:hliník, laserový lúč, paroplynový kanál, odrazivosť

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited