6. 4. 2020  4:36 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
Autor: Ing. Rastislav Kubíček, PhD.
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:doc. Ing. Štefan Emmer, PhD.
Oponent 2:prof. Ing. Roman Koleňák, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
Abstrakt:V technickej praxi sú na spájanie tenkých plechov austenitických ocelí využívané prevažne konvenčné tavné oblúkové metódy zvárania. Tento prípad nastáva napr. v energetickom priemysle, kde sa na konštrukciu vzduchových výmenníkov tepla často volia tenké plechy z austenitickej ocele 304L do hrúbky 2 mm. Pri použití tavných metód zvárania austenitických ocelí čelia výrobcovia zvarkov, z hľadiska zvariteľnosti, rôznym technologickým a metalurgickým obmedzeniam, ktoré prevažne súvisia s tavením a následnou kryštalizáciou zvarového kovu (horúce praskanie), prípadne s nadmerným tepelným príkonom do zvaru (deformácie po zváraní). Nakoľko proces oblúkového spájkovania poskytuje spôsob vyhotovenia spoja bez tavenia základného materiálu, a tiež je charakteristický relatívne nízkym tepelným príkonom, uvedené výhody sú predmetom výskumu v rámci predloženej dizertačnej práce. Metodika výskumu reflektuje na kvalitatívne a aplikačné požiadavky, ktoré boli špecifikované ako podmienky aplikácie spájkovaných spojov pre ich umiestnenie na časti vzduchových výmenníkov tepla, prípadne iných tepelných zariadení. Cieľom praktickej časti dizertačnej práce bol návrh technológie a podmienok procesu oblúkového spájkovania umožňujúcich výrobu spojov spĺňajúcich uvedené požiadavky. V rámci experimentálneho výskumu boli analyzované technologické aj metalurgické aspekty procesu a následne boli definované technologické výstupy, ktoré umožňujú okamžitú aplikáciu technológie do výrobného procesu.
Klíčová slova:oceľ 304L, oblúkové spájkovanie, prenos kovu v oblúku

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně