7. 4. 2020  22:37 Zoltán
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikační číslo: 2300
Univerzitní e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externí spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
Autor: Ing. Eva Holičová
Pracoviště: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent:prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Zvariteľnosť polypropylénu so zmesným podielom recyklátu
Abstrakt:Bakalárska práca sa zaoberá vplyvom množstva recyklátu polypropylénu na zvariteľnosť a mechanické vlastnosti zvarov. V práci sú charakterizované termoplasty. Polypropylén je látka vznikajúca polymeráciou propylénu. Poznáme 3 základne typy PP, ktoré majú svoje výhody i nevýhody z hľadiska odolnosti voči teplotám, krehkosti, či ohybnosti a húževnatosti. Navyše sa dajú tepelne spracovávať. Dajú sa zvárať, na čo má vplyv index toku taveniny a to určuje ich široké konečné použitie v bežnom živote, napr. v stavebníctve, priemysle, v domácnostiach. Ďalej sú uvedené spôsoby recyklácie, zvariteľnosti a zvárania termoplastov. Vlastnosti polypropylénu so zmesným podielom recyklátu sú odlišné od základného PP. Východiskom pre moju prácu bol index toku taveniny, ktorý nadobúda pri 25% obsahu recyklátu výrazný pokles. Napriek tomu je zvariteľný, jeho mechanické vlastnosti zaznamenávajú len veľmi malé odchýlky od pôvodného materiálu. Zváracími technológiami nám vznikne zvar s dobrými mechanickými vlastnosťami. Môžu sa objaviť chyby zvarov, ktoré majú svoju príčinu - môže to byť aj nekvalitná separácia pred recykláciou. Chyby zvarov sú uvedené v norme STN EN 14 728:2005 Chyby zvarových spojov z termoplastov. Klasifikácia.
Klíčová slova:polypropylén, recyklácia, zváranie horúcim telesom, zváranie horúcim plynom, chyby zvarov a príčiny ich vzniku

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu po uplynutí 3 let po uzavření této smlouvy bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně