Feb 22, 2020   1:43 p.m. Etela
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Research nickel powder material with alloying additions Mo and P
Written by (author): Ing. Branislav Tybitancl, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent 1:doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócy
Opponent 2:Ing. Jaroslav Kováčik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum samotroskotvorného práškového materiálu na báze niklu s legúrou P a Mo
Summary:Jednou zo skupín vytvárania povlakov sú spôsoby žiarového striekania. Najčastejší prídavný materiál je vo forme prášku. Vývoj kovového prídavného materiálu na báze NiCrSiB je ustálený a preto je vhodné inovovať tento prídavný materiál. Cieľom dizertačnej práce bol výskum kovového prídavného materiálu vo forme prášku na báze Ni s legúrou P a Mo a následne jeho porovnanie z referenčným kovovým prídavným materiálom. Skúmali sa fyzikálne, chemické a technologické vlastnosti prášku. Porovnávaný bol spôsob nanášania pomocou dvojfázovej technológie žiarového striekania pomocou pretavenia kyslíkovo acetylénovým horákom a pretavenie pomocou lasera. U nástrekov sa spravila metalografická analýza, kde sa skúmala pórovitosť a štruktúra nástrekov. Na záver bola urobená skúška odolnosti voči abrazívnemu opotrebeniu.
Key words:Nástrek, Kovový prášok, Žiarové striekanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited