Feb 16, 2020   10:34 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Weldability of the new generation of creep resistant austenitic steels for supercritical applications
Written by (author): Ing. Miroslav Paľo, PhD.
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Opponent 2:Ing. Ladislav Falat, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
Summary:Dizertačná práca sa venuje štúdiu zvariteľnosti austenitickej ocele BGA4 určenej pre prácu pri superkritických podmienkach. Mikroštruktúra základného materiálu ocele BGA4 po tepelnom spracovaní je austenitická s polyedrickým zrnom s prítomnosťou charakteristických žíhacích dvojčiat a heterogénnym rozložením primárnych NbX karbidov, bez výskytu delta - feritu. Creepové skúšky boli uskutočnené na základnom materiály ocele BGA4 a zvarových spojoch s prídavnými materiálmi Ultramet BGA4 a Inconel 625, pri teplotách 625°C až 725°C, a pri zaťaženiach 100 MPa až 315 MPa. V závislosti na meniacej sa teplote, zaťažujúcom sa napätí a čase do lomu sa menil rozsah a charakter precipitácie častíc. Zvarové spoje boli vyhotové ručným oblúkových zváraním, v polohe PA obalenými elektródami.
Key words:austenit, zvariteľnosť, prídavný materiál, zvarový spoj, precipitácia, kavita, creep, karbidy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited