28. 3. 2020  19:19 Soňa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identifikačné číslo: 2300
Univerzitný e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav technológií a materiálov (SjF)
 
Externý spolupracovník - Ústav výrobných technológií (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
Autor: Ing. Miroslav Paľo, PhD.
Pracovisko: Ústav technológií a materiálov (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Mária Dománková, PhD.
Oponent 2:Ing. Ladislav Falat, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Zvaritelnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach.
Abstrakt:Dizertačná práca sa venuje štúdiu zvariteľnosti austenitickej ocele BGA4 určenej pre prácu pri superkritických podmienkach. Mikroštruktúra základného materiálu ocele BGA4 po tepelnom spracovaní je austenitická s polyedrickým zrnom s prítomnosťou charakteristických žíhacích dvojčiat a heterogénnym rozložením primárnych NbX karbidov, bez výskytu delta - feritu. Creepové skúšky boli uskutočnené na základnom materiály ocele BGA4 a zvarových spojoch s prídavnými materiálmi Ultramet BGA4 a Inconel 625, pri teplotách 625°C až 725°C, a pri zaťaženiach 100 MPa až 315 MPa. V závislosti na meniacej sa teplote, zaťažujúcom sa napätí a čase do lomu sa menil rozsah a charakter precipitácie častíc. Zvarové spoje boli vyhotové ručným oblúkových zváraním, v polohe PA obalenými elektródami.
Kľúčové slová:austenit, zvariteľnosť, prídavný materiál, zvarový spoj, precipitácia, kavita, creep, karbidy

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene