Apr 5, 2020   5:48 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of technologies and materials (FME)
 
External colleague - Institute of Production Technologies (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The structure of the resistance spot weld joints combined steel / aluminum
Written by (author): Ing. Martin Svitek
Department: Institute of technologies and materials (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Opponent:Ing. Judita Belanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štruktúra bodových odporových zvarov kombinovaných spojov oceľ/hliník.
Summary:Táto diplomová práca je zameraná na bodové odporové zváranie kombinovaných spojov oceľ/hliník. Práca sa skladá z teoretickej a experimentálnej časti. Teoretická časť je rozdelená do piatich kapitol. Postupne je uvedená problematika zvárania pozinkovaných a hliníkových plechov, problematika zvárania kombinácie uvedených materiálov a prehľad skúšok bodových zvarov. V práci sú popísané optimálne parametre zvárania a aplikácia tejto technológie v praxi. Experimentálna časť diplomovej práce sa zaoberá optimalizáciou parametrov zvárania hliníkových plechov o hrúbke 1 mm a oceľových plechov o hrúbke 0,8 mm. Na vybraných vzorkách je popísaný vplyv zváracích parametrov na štruktúru zvarov.
Key words:zvariteľnosť pozinkovaných plechov, zvariteľnosť pozinkovaných plechov s hliníkom, Bodové odporové zváranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited