May 25, 2020   8:43 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Pavol Sejč, PhD.
Identification number: 2300
University e-mail: pavol.sejc [at] stuba.sk
 
 

     Lesson
     
          Bodies     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Connecting steel 304L with PMMA using a laser beam
Written by (author):
Ing. Dominika Michalcová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Spájanie ocele 304L s PMMA použitím laserového lúča.
Summary:
Cieľom mojej diplomovej práce bolo vytvoriť pevný spoj medzi oceľou a termoplastom PMMA pomocou použitia laserového lúča. Taktiež poskytnúť teoretické a praktické informácie o spájaní dvoch rôznorodých materiálov. Spoje, ktoré by mohli uspieť , boli vyhotovené ako preplátované, z dôvodu podrobenia ťahovej skúšky. Najskôr sa robili spoje bez úpravy povrchov oceľového plechu, avšak tieto spoje neboli úspešné. Rozhodli sme sa pre úpravu povrchu oceľového plechu otryskaním v otryskavacom zariadení. Otryskaním sme zdrsnili povrchy oceľovej vzorky, kde sa nám už podarilo vytvoriť pevný spoj. Nakoniec vzorky boli podrobené ťahovej skúške.
Key words:prípravok, oceľ, plast, zváranie, laser

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited