14. 8. 2020  6:20 Mojmír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikační číslo: 23863
Univerzitní e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)

     
     
Výuka     Závěrečná práce     
     
Vedené práce
     
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:
Bytový dom
Autor: Ing. David Švrčina
Pracoviště:
Vedoucí práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:Ing. arch. Tibor Varga
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

Název práce:
Bytový dom
Abstrakt:Bakalárska práca je komplexným riešením môjho projektu pre realizáciu stavby. Mojim zadaním a cieľom bolo navrhnúť konštrukčné a realizačné riešenie zadaného bytového domu. Môj návrh musel spĺňať kritéria a požiadavky z rôznych hľadísk, či už architektonického, urbanistického, statického, konštrukčného a v neposlednom rade aj ekonomického. Bytový dom pozostáva zo 4 nadzemných podlaží a jedného podzemného podlažia. V podzemnom podlaží sa nachádzajú parkovacie miesta, z ktorých dve sú vyhradené pre imobilných. Na prvom nadzemnom podlaží sa nachádzajú dva prenajímateľné polyfunkčné priestory, pivničné priestory pre obyvateľov domu a kotolňa. Na typickom podlaží sa nachádzajú 4 byty, z ktorých 2 sú určené pre imobilných, jeden byt je menší, 3-izbový, druhý byt je 4-izbový. V objekte sa celkovo nachádza 12 bytových jednotiek. Správny výber jednotlivých materiálov, konštrukčných riešení a ich zosúladenie bolo veľmi dôležitou úlohou pri návrhu bytového domu. Správny výber je dokázaný v jednotlivých posudkoch, či už tepelno--technických posudkoch jednotlivých fragmentov, posudky kritických detailov na hygienické kritérium a teplotu rosného bodu, posudok otvorových konštrukcií na súčiniteľ prechodu tepla a potreby tepla objektu na jeho vykurovanie. Textová časť mojej bakalárskej práce obsahuje technickú správu, tepelno-technické posudky, výpisy prác, výrobkov pre typické podlažie.
Klíčová slova:
Bakalárska práca, Bývanie, Bytový dom

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně