Jul 15, 2020   4:08 a.m. Henrich
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identification number: 23863
 

     Graduate
     
Lesson          
Publications
     
Supervised theses     
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Apartment building
Written by (author):
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Alexander Elek
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:Havran Jozef: Bytový dom. -- Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta; Katedra konštrukcií pozemných stavieb. -- Vedúci záverečnej práce: Ing. Rastislav Ingeli -- Bratislava: SvF, 2011, 73 s. Cieľom záverečnej práce bolo vypracovať projekt bytového domu určený pre realizáciu stavby. Práca obsahuje textovú a grafickú časť. Pri vypracovaní som sa venoval riešeniu KPS, TZB a statiky. Pri riešení danej problematiky som využil poznatky, ktoré som získal počas štyroch rokov štúdia. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Obsahuje päť príloh. Prvá kapitola obsahuje všeobecné údaje o objekte a jeho situovaní. V ďalšej časti sa charakterizuje hlavná a pomocná stavebná výroba. Záverečná kapitola sa zaoberá výpisom výrobkov typického podlažia, výpisom stavebných úprav a tepelnotechnickými posudkami. Výsledkom riešenia danej problematiky je komplexne navrhnutý bytový dom.
Key words:
grafická časť, tepelnotechnické posudky, technická správa

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited