2. 6. 2020  5:55 Xénia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Identifikačné číslo: 23863
Univerzitný e-mail: rastislav.ingeli [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
Absolvent
     
     Záverečná práca     
Publikácie     
Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Bytový dom
Autor:
Pracovisko: Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
Vedúci práce:
doc. Ing. Rastislav Ingeli, PhD.
Oponent:
Ing. Alexander Elek
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Apartment building
Abstrakt:Havran Jozef: Apartment building. -- Slovak University of Technology in Bratislava. Faculty of Civil Engineering; Department of building structures. -- Thesis supervisor: Ing. Rastislav Ingeli -- Bratislava: SvF, 2011, 73 p. The aim of the bachelor thesis was to develop a project of apartment building designed for the construction project. The work includes text and graphic section. In work process, I spent a time with solving constructions details, building services and concrete structures. In resolving of the issue, I used the knowledge, I gained during four years of the study. The work is separated into four chapters and includes five additions. The first chapter contains general information about the object and about its location. The next section describes the main and auxiliary building production. The final chapter deals with constructions products of the typical floor, building modifications extracts and thermal assessments. The result of the work is the comprehensively designed residential house.
Kľúčové slová:graphic section, thermal assessments, technical report

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene