Apr 7, 2020   4:29 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Draft of verification procedure of heat exchanger steam - water performance
Written by (author): Ing. Jana Samseliová
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh postupu overenia výkonu výmenníka para - voda
Summary:Bakalárska práca je venovaná postupnému overeniu výkonu výmenníka tepla para -- voda. Samotnému overeniu predchádza prvá a druhá kapitola, v ktorých je opísaný princíp činnosti výmenníka tepla, jednotlivé druhy výmenníkov, spôsoby prenosu tepla a znázornenie výmenníka tepla z konštrukčného hľadiska s popisom a zapojením do meracej trate. V ďalšej kapitole je uvedený výpočet energetickej bilancie z nameraných hodnôt v meracej trati, ktorá je vybavená prístrojmi. Namerané hodnoty boli automaticky zapisované do PC. Cieľom tejto práce je overenie termokinetických vlastností výmenníka tepla, ktorého teplovýmenná plocha je tvorená zväzkom rúrok, v ktorých dochádza ku kondenzácii pary vplyvom pozdĺžneho obtekania zväzku ohrievanou vodou.
Key words:výmenník tepla, prenos tepla, kondenzácia pary

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited