28. 2. 2020  19:29 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
Autor: Ing. Andrea Horniaková, PhD.
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Akumulácia tepla pri využívaní slnečnej energie
Abstrakt:Slnko nám ponúka možnosť využívať obnoviteľný zdroj energie -- slnečnú energiu. Slnečné teplo nám ohrieva v lete budovy priamo a v zime a večer formou akumulácie. Z tohto hľadiska je dôležité zistiť, koľko tepla sa zachytí na 1m2 kolektoru denne v priebehu roka. Pomocou týchto údajov sa zistí, aké množstvo tepla sa priamo spotrebuje počas jednotlivých dní v roku a koľko sa potrebuje akumulovať. Existuje veľa druhov akumulačných materiálov. Často používané akumulačné materiály sú: voda, šamot, NaOH (hydroxid sodný), parafínC18. Tieto jednotlivé materiály majú svoju energetickú hustotu. Energetická hustota vyjadruje, koľko watthodín sa akumuluje na jeden kilogram daného akumulačného materiálu. Tieto základné informácie pomáhajú pri navrhnutí akumulácie pri využívaní slnečnej energie.
Kľúčové slová:slnečný kolektor, akumulácia tepla, slnečná energia

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene