Mar 29, 2020   12:22 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Design cycle of steam turbine with biomass boiler
Written by (author): Bc. Filip Ďurčat
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu
Summary:Cieľom bakalárskej práce je jednoduchý návrh obehu parnej turbíny s kotlom na biomasu. Získavanie energie z biomasy patrí medzi najstaršie energetické technológie využívané ľudstvom. V súčasnosti je využívané len malé percento z celkového množstva dostupnej biomasy na Slovensku. Európska únia vyhlásila akčný plán pre využívanie biomasy pokrývajúci všetky úrovne od regionálnych po európsku. Možnosti využitia biomasy na energetické účely predurčujú hlavne jej fyzikálne a chemické vlastnosti. Technológia priameho spaľovania biomasy je najbežnejším spôsobom jej energetického využitia. Je to metóda v praxi overená a komerčne dostupná na vysokej úrovni. V prípade dôkladného a prepracovaného návrhu aj ekonomicky a ekologicky veľmi výhodná.
Key words:Biomasa, Kotol, Spaľovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited