5. 4. 2020  6:44 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
Autor: Ing. Juraj Záborský
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:Ing. Peter Muškát, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
Abstrakt:Cieľom Bakalárskej práce je Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období. Práca ja rozdelená na 5 častí. Prvá časť sa venuje technologickému popisu zapojenia odovzdávacích staníc tepla (OST) a objektových staníc tepla (OOST). Druhá časť práce sa zaoberá ročnými diagramami trvania výkonov OST a OOST v roku 2012 aj s ukazovateľom priemernej dennej teploty vonkajšieho vzduchu. Tretia časť práce sa dotýka prevádzkovania technologického zariadenia vo vykurovacom a mimo vykurovacom období. Štvrtá časť je venovaná porovnaniu závislosti mernej spotreby tepla na prípravu TV od objektu. V piatej a poslednej časti je zhodnotenie výhod a nevýhod tlakovo závislých a tlakovo nezávislých odovzdávacích staníc tepla.
Kľúčové slová:Odovzdávacia stanica tepla, Objektová stanica tepla, Merná spotreba tepla na prípravu teplej vody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene