25. 2. 2020  8:12 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Technologický popis centrálnej OST a objektovej OST, prevádzkové parametre v letnom a zimnom období
Autor: Ing. Juraj Záborský
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:Ing. Peter Muškát, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Technical description of central OST (pressure independent) and object OST (pressure depend), operating parameters in winter and summer seasons.
Abstrakt:The main objective of this bachelor thesis is to provide technical description of central heating stations (pressure -- independent) and dedicated heating stations (pressure -- dependent) and to describe their operating parameters in winter and summer seasons. The paper covers 5 areas. First part describes technical installation steps for central heating stations and dedicated heating stations. Second part analyzes yearly performance trend of both station types during 2012 including daily average outside-temperature. Third part compares operational mode of technical devices during heating and non-heating season. Fourth part is looking into dependency of heating energy consumption to prepare hot water in various building types. Fifth and the last part concludes on advantages and disadvantages of using pressure dependent and pressure independent heating stations
Kľúčové slová:Heat discharge station OST, Object OST, Specific heat consumption of hot water production

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene