5. 4. 2020  7:10 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
Autor: Ing. Maroš Valašík
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:doc. Ing. Stanislav Malý, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh a optimalizácia obehu paroplynovej elektrárne
Abstrakt:Cieľom diplomovej práce je návrh a optimalizácia elektrárne s výkonom 120 -- 130 MW pracujúcej na báze paroplynového cyklu s dvomi spaľovacími turbínami, pričom uvažované palivo je zemný plyn. V úvode práce je popísaná problematika aktuálneho stavu techniky paroplynových cyklov, trendy vo vývoji a sú charakterizované jednotlivé komponenty obehu. V praktickej časti práci je spracovaný termodynamický model obehu pre danú schému zapojenia pomocou softvéru Thermoflex. Na základe termodynamického modelu sú urobené tepelné výpočty pre zmenené vonkajšie podmienky a rôzne prevádzkové stavy.
Kľúčové slová:paroplynový obeh, spaľovacia turbína, kotol na odpadné teplo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene