Mar 29, 2020   12:12 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identification number: 2419
University e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Mechanical Engineering (STU)

Contacts     Lesson     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal for the biomass boiler house
Written by (author): Ing. Peter Slavkov
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh kotolne na biomasu
Summary:Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh kotolne na biomasu, pričom treba poukázať na výhody spaľovania biomasy oproti fosílnym palivám. V prvej časti práce sa venujeme biomase ako palivu -- drevnej štiepke a jej spaľovaniu v kotlových zariadeniach. Druhá časť obsahuje samotný návrh kotolne, resp. rekonštrukciu kotolne, ktorá v súčasnosti spaľuje zemný plyn. Ciele návrhu kotolne sú zamerané na výhodné investičné riešenie, zníženie ročných nákladov na palivo a tiež šetrnosť k životnému prostrediu v rámci emisií skleníkových plynov.
Key words:biomasa, kotol, drevná štiepka, spaľovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited