18. 2. 2020  22:46 Jaromír
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Identifikačné číslo: 2419
Univerzitný e-mail: lubor.kucak [at] stuba.sk
 
Externý spolupracovník - Strojnícka fakulta (STU)

Kontakty     Výučba     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh kotolne na biomasu
Autor: Ing. Peter Slavkov
Pracovisko: Ústav energetických strojov a zariadení (SjF)
Vedúci práce: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Oponent:prof. Ing. František Urban, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh kotolne na biomasu
Abstrakt:Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh kotolne na biomasu, pričom treba poukázať na výhody spaľovania biomasy oproti fosílnym palivám. V prvej časti práce sa venujeme biomase ako palivu -- drevnej štiepke a jej spaľovaniu v kotlových zariadeniach. Druhá časť obsahuje samotný návrh kotolne, resp. rekonštrukciu kotolne, ktorá v súčasnosti spaľuje zemný plyn. Ciele návrhu kotolne sú zamerané na výhodné investičné riešenie, zníženie ročných nákladov na palivo a tiež šetrnosť k životnému prostrediu v rámci emisií skleníkových plynov.
Kľúčové slová:biomasa, kotol, drevná štiepka, spaľovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene