Dec 6, 2019   11:35 p.m. Mikuláš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Smouldering and flaming combustion of wood pellets
Written by (author): Ing. Dominika Môciková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Opponent:Ing. Peter Rantuch, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezplameňové a plameňové horenie drevených peliet
Summary:Diplomová práca sa zaoberá bezplameňovým a plameňovým horením drevených peliet. Bezplameňové a plameňové horenie bolo skúmané na vzorke peliet vyrobených zo smrekových pilín, pričom aj minimálna teplota vznietenia bola pozorovaná na tejto vzorke, avšak upravenej pomletím a preosiatím. Teoretická časť zahŕňa základnú charakteristiku drevných peliet, fyzikálno -- mechanické, chemicko -- termické a požiarnotechnické vlastnosti drevných peliet. Experimentálna časť je hlavne venovaná skúmaniu bezplameňového horenia a jeho prechodu na plameňové horenie. Meranie bolo vykonané pomocou kónického kalorimetra, kde bol pozorovaný vznik horenia. Ďalšou časťou je aj stanovenie minimálnych teplôt vznietenia usadených a rozvírených prachov.
Key words:drevené pelety, bezplameňové a plameňové horenie, vznietenie, tuhé palivá

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited