18. 2. 2020  0:57 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
Autor: Ing. Marián Ščípa
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Tomáš Chrebet, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie
Abstrakt:ŠČÍPA Marián: Požiadavky na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie [Bakalárska práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. -- Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog PhD. - Trnava: MtF STU, 2010. 47 s Kľúčové slová: elektrická požiarna signalizácia, údržba, revízia, kontrola Práca sa zaoberá požiadavkami na bezpečnú údržbu a revíziu elektrickej požiarnej signalizácie. Práca sa skladá z piatich častí. Prvá časť charakterizuje EPS a súčasný stav v oblasti implementácie legislatívnych požiadaviek na navrhovanie EPS. Druhá časť obsahuje scenáre požiarov a voľbu typu hlásiča. Tretia časť hovorí o údržbe a revízii EPS. Vo štvrtej časti som rozobral bezpečnostné požiadavky na údržbu a revíziu EPS. V záverečnej časti som vypracoval návrh na vykonávanie údržby a revízie EPS
Klíčová slova:elektrická požiarna signalizácia, údržba, revízia, kontrola

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně