12. 11. 2019  2:51 Svätopluk
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikační číslo: 243
Univerzitní e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externí spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
Autor: Ing. Eva Babínová
Pracoviště: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:Ing. Milan Kučma
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Integrovaná bezpečnosť v drevovýrobe
Abstrakt:Predmetom diplomovej práce je systém riadenia integrovanej bezpečnosti v drevovýrobe. V prvej časti práce sa venujem popisu charakteru firmy Italslova spol. s r.o. v Palárikove. V druhej časti práce pojednávam o platnej legislatíve a normách z hľadiska integrovanej bezpečnosti. Tretia časť je zameraná na všeobecné požiadavky systému riadenia integrovanej bezpečnosti a ďalej aj systému riadenia integrovanej bezpečnosti v spoločnosti. V ďalších častiach sa zaoberám popisu technologického procesu v drevovýrobe, identifikácii nebezpečenstiev a ohrození pri spracovaní dreva a posúdení rizika podľa jednotlivých pracovných činností. Súčasný stav spracovania dokumentácie z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a životného prostredia v spoločnosti je opísaná v siedmej časti. Predposledná časť je zameraná na celkové zhodnotenie systému riadenia v drevovýrobe, kde poukazujem na zistené nezhody v systéme riadenia. V závere diplomovej práce navrhujem konkrétne riešenie na zlepšenie integrovaného manažmentu v spoločnosti.
Klíčová slova:integrovaná bezpečnosť, , nebezpečenstvo,, pracovné prostredie, riziko,


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně