Oct 20, 2019   8:00 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Department of Safety Engineering (UIBE MTF)
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Environmental aspects of fire extinguishing of aerosol extinguishing agents
Written by (author): Ing. Martin Šikula
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Environmentálne aspekty hasenia aerosólovými hasiacimi látkami
Summary:V diplomovej práci sú popísané fyzikálno-chemické a toxikologické vlastnosti hasiacich aerosólových látok a ich environmentálna akceptovateľnosť. Pozornosť som venoval aj súčasným dostupným hasiacim látkam a ich hasiacim účinkom u nás ako aj v zahraničí. V ďalšej časti som popísal najznámejšie druhy hasiacich aerosólových látok a stabilné aerosólové hasiace zariadenia. V závere práce som vyhodnotil význam nových hasiacich aerosólových látok na základe komplexných environmentálnych parametrov.
Key words:hasiaci aerosól, zdrojová zmes, stabilné hasiace aerosólové zariadenie


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited