Oct 21, 2020   6:28 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identification number: 243
University e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
External colleague - Faculty of Electrical Engineering and Information Technology (STU)
External colleague - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava (STU)

     
     
     Publications
     
     
Supervised theses
          

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:Safety aspects of loading goods into the railway wagons
Written by (author):
Department:
Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Bezpečnostné aspekty pri nakladaní tovaru do železničných vozňov
Summary:
MASARYKOVÁ, Mária: Bezpečnostné aspekty nakladania tovaru do železničných vozňov. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a enviromentálneho inžinierstva. Školiteľ: prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MTF STU, 2011, strán 49. Práca sa zaoberá nakladaním tovaru do železničných vozňov. Tovar musí byť naložený v zmysle predpisov a ustanovení konkrétneho dopravcu, v tomto prípade Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s. Pri nedodržaní nakladacích podmienok, dochádza počas prepravy k posunutiu, uvoľneniu nákladu, resp. inému ohrozeniu bezpečnosti prepravy. Cieľom práce je osvojiť si poznatky a získať prehľad o nakladaní tovaru, oboznámiť sa s danou problematikou a poukázať na nedostatky s ňou súvisiace.
Key words:železničný vozeň, bezpečnosť, nakládka tovaru

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited