11. 11. 2019  21:56 Martin
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Identifikačné číslo: 243
Univerzitný e-mail: karol.balog [at] stuba.sk
 
Zástupca riaditeľa ústavu - Profesor CSc.,PhD. - Katedra bezpečnostného inžinierstva (UIBE MTF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta elektrotechniky a informatiky (STU)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
Autor: Ing. Róbert Horúcka
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Oponent:doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy
Abstrakt:ABSTRAKT HORÚCKA, Róbert: Stanovenie termickej stability produktov bitúmenácie RAO pomocou diferenčnej termickej analýzy. [Diplomová práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva.- Školiteľ: Prof. Ing. Karol Balog, PhD.- Trnava: MtF STU, 2009. 65 s. Kľúčové slová : bitúmenácia, diferenčná termická analýza (DTA), rádioaktívny odpad (RAO) Práca sa zaoberá kontrolou tepelnej stability pri procese bitúmenácie kvapalných rádioaktívnych odpadov. Diferenčná termická analýza je metóda, pri ktorej sa v stanovenej atmosfére sleduje rozdiel teplôt medzi vzorkou a referenčnou látkou oproti času a teplote. Meranie prebieha na prístroji Linseis PT 1000. Bitúmenácia je termický proces, ktorý je spojený s rizikom požiaru. Toto riziko sa zvyšuje s rastúcim obsahom dusitanov a dusičnanov v kvapalnom rádioaktívnom odpade. Cieľom mojej práce je porovnanie zloženia spracovávanej bitúmenovej zmesi a možného výskytu reakcií, vedúcich k vzniku explozívnych, či horľavých látok. Vznik požiaru, ako nekontrolovateľného procesu v priebehu bitúmenácie, by mohol mať vážny vplyv na život a zdravie personálu, ako aj na životné prostredie.
Kľúčové slová:rádioaktívny odpad (RAO), bitúmenácia, diferenčná termická analýza (DTA)


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene